zarządzanie i kompetencje filarami zintegrowanego programu rozwoju

PWSZ W RACIBORZU
O projekcieHARMONOGRAM
rozwój
Zastawienie trzech znaków graficznych. od lewej niebieski przechylony pionowy prostokąt z trzema gwiazdami. Obok dopisek Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, kolejno flaga Rzeczpospolitej Polskiej z podpisem Rzeczpospolita Polska, następnie tekst Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny oraz flaga Unii.

ZARZĄDZANIE I KOMPETENCJE FILARAMI ZINTEGROWANEGO PROGRAMU ROZWOJU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5: Kompleksowe programy szkół wyższych.

Projekt realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu

Cele projektu:

  • podnoszenie kompetencji studentów PWSZ w Raciborzu
  • wspieranie procesu zarządzania w PWSZ w Raciborzu

6 251 308,87 

WARTOŚĆ PROJEKTU

6 063 768,87

DOFINANSOWANIE PROJEKTU

12

form wsparcia dla studentów w postaci kursów kwalifikacyjnych, szkoleń specjalistycznych podnoszących kompetencje i kwalifikacje

Blog

[add_eventon]

PWSZ

Biuro projektu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

ul. Słowackiego 55,

47-400 Racibórz

Kontakt

tel. 32 415 50 20